Training Effective Marketing Management

Training Effective Marketing Management – penataran pembibitan ini mengemukakan ulasan pelaksanaan teori Customer Experienced Marketing serta Emotional Branding tidak cuma pendekatan marketing management lazim. selaku lazim tujuan penataran pembibitan ini merupakan mengerti keajaiban hangat dalam strategi marketing; memahami kedudukan brand serta Emotional Branding; memahami teori Customer Experienced Marketing serta penerapannya dalam sistem; mengerti serta mempraktikkan […]